NUORTEN PARLAMENTTIKERHON TERVEISET!

Aloitimme Nuorten Parlamentti -kerhon jo viime syksynä maanantain pitkällä välitunnilla ja olemme  kerhossa valmistelleet kysymyksiä kansanedustajille ja ministereille.  Kerhossa olemme myös keskustelleet vaikuttamiseseta ja politiikasta sekälaatineet ja esittäneet kysymyksiä Kirjamessuille eduskunnan  tulevaisuusvaliokunnan lokakuun paneeliin sekä 23.3.2018 Nuorten Parlamenttiin eduskuntaan.

Kysymysten kirjoittaminen on ollut mukavaa. Olemme saaneet itse päättää, mistä olemme halunneet kysyä ja olemmekin laatineet sellaisen kysymyksen, joka meitä kiinnosti.

Olimme lokakuussa Kirjamessuilla eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan avoimessa paneelissa

tapaamisessa Messukeskuksessa, ja siellä oli kiinnostavaa nähdä, miten valiokunnan jäsenet vastasivat meidän mietteisiin.

Laurell ja Anni olivat Nuorten Parlamenttikerhon edustajina eduskunnassa kerhon vetäjän, Sirkku Ingervon, kanssa.

Anni esitti seuraavan yhdessä valmistelemamme kysymyksen myös eduskunnassa 23.3. sivistysvaliokunnalle:

“Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt perusopetuksessa

Peruskoulujen sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuutta ja vähemmistöjä käsittelevä sisältö vaatii uudistamista. Tällä hetkellä opetuksen sisältö vaihtelee kouluittain ja opetus painottuu usein yläkoulun elämänkatsomustiedon tunneille.

Opetuksen sisältö rajoittuu yleensä binääristen sukupuolten eli kaksijakoisen naiseuden ja mieheyden ympärille ja rajaa ulos aromanttisuuden ja aseksuaalisuuden eli romanttisen tai seksuaalisen kiinnostuksen vähäisemmän tai puuttuvan kokemisen olemassaolon sekä käyttää osin vanhentunutta termistöä. Uudistunutta materiaalia on jo saatavilla esim. SETAlla, mutta se ei ole laajassa käytössä. Olisi tärkeää saada oikeaa tietoa kaikille peruskoululaisille uskontokunnasta ja opiskelupaikasta riippumatta, jotta voimme ehkäistä ennakkoluuloja, tukea nuorten minäkuvansa luomista ja lisätä tasa-arvoa.

Mihin toimenpiteisiin hallitus ryhtyy, jotta sukupuolen ja seksuaalisen suuntautuneisuuden moninaisuutta ja vähemmistöjä käsittelevää sisältöä tulee velvoittavaksi kaikkien peruskoulujen opetukseen esim. terveystiedon valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan? ”

Nuorten Parlamenttikerhon puolesta kirjasivat Ada Parkkali 9c ja Sirkku Ingervo

Nuorten Parlamenttikerho vaikuttamassa

nuorten parlamentti 2017

Arabian peruskoulun Nuorten Parlamentti -kerholaiset olivat Kirjamessuilla pe 27.10.20178Messukeskuskessa tapaamassa Eduskunnan tulevaisuusvaliokuntaa Katri Vala -lavalla. Saimme esittää myös kaksi etukäteen valmisteltua kysymystä suoraan mikrofoniin tapahtumassa.

Mukana olivat seuraavat oppilaat Emmi Freyborg 8, Milena Kääriäinen 8B, Ella Veistiö 8C, Iida Orava 8C, Anni Ala-Ojala 9c, Milja Haaramo 9c, Ada Parkkali 9c, Laurell Sepp 9c ja Nuorten Parlamentti -kerhon ohjaaja Sirkku Ingervo.
Esitimme kaksi kiperää kysymystä kansanedustajille heti vastattavaksi.- Saamme myös kirjallisina vastaukset myöhemmin.

 

MILJA HAARAMO:

Miten voitte ja aiotte vaikuttaa siihen, että tulevaisuudessa kaikilla nuorilla on mahdollisuus kouluttautua ja saada kunnollinen työpaikka vanhempien äidinkielestä,  tuloista ja varallisuudesta riippumatta?

 

ANNI ALA-OJALA

Arvoisa tulevaisuusvaliokunta

Kuinka paljon voitte ja aiotte edesauttaa lisäämään sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen näkyvyyttä tulevaisuuden perusopetuksessa tasa-arvon toteutumiseksi?

Tällä hetkellä opetus tilanne vaihtelee kouluttain ja pääasiassa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöistä opetetaan ainoastaan ET-opiskelijoille ja muissa oppimateriaaleissa sisältö rajoittuu binääristen sukupuolten ympärille.