Tokaluokkalaiset avaruusakatemiassa

Kiitos 5.C:n kummioppilaat, että kerroitte meille avaruudesta ja saimme testata oppimaamme Kahoot-kysymyksillä! T: 2.A