7A Tunnesuunnistamassa

Metropolian sosionomiopiskelijat järjestivät 7A:lle Tunnesuunnistuksen osana opintojaan. Viime viikolla oppilaat tekivät luontoretken, jossa pohdittiin erilaisia vahvuuksia ja kirjoitettiin ystävällisyyssääntöjä.

Tänään työskentely jatkui yhteisöllisen taideteoksen tekemisellä. Aiheena oli luonto ja 7A:n oma luokkakuva.