3a Annantalolla

Meidän luokka pääsi viisi kertaa Annantalolle. Työpajoja olivat kuvataide, teatteri, keramiikka ja tanssi. Luokka jaettiin työpajoihin. Ensimmäisillä kerroilla toiminnalliset ryhmät ( tanssi ja teatteri ) harjoittelivat mutta kuvataide- ja keramiikkaryhmä taas alkoivat heti töihin. Viimeisellä kerralla toiminnalliset ryhmät esittivät aikaan saamiaan esityksiä. Keramiikka- ja kuvataideryhmä ei päässyt esittelemään töitään, mutta saivat/saavat ne kotiin!

Kirjoittanut: Aino 3a