TET-kokemuksemme Telialla – Päivä 1

Terve, rakas lukija!

Olemme tällä hetkellä TET-harjoittelussa Telialla kehittämässä oppilaita osallistavaa VR (Virtuaalitodellisuus) -oppimisympäristöä, jossa opettaja toimii oppimisen mahdollistajana fyysisestä paikasta riippumatta, eli siis helpommin: OOVROJOTOMFPR:ää. Virtuaalitodellisuus saavutetaan VR-lasien avulla, joita tässä projektissa hyödynnetään. Projektiin tarvittiin oppilaiden näkökulmia, sillä oppilaat ovat keskeisessä roolissa oppimisympäristön kehityksessä ja lopputuloksessa. Tämän johdosta saimme TET-paikat Telialta.

Tänään pohdimme, miten uusi oppimisympäristö edistäisi opiskelua, ja minkälaisia ongelmia niiden käyttöönottaminen voi aiheuttaa. Aloitimme siitä, että asetimme taululle päivän ohjelman, joka pitäisi olla pulkassa päivän päätyttyä. Yksi henkilö toimi tiimin johtajana/vetäjänä, eli johti “kokousta”. Keskustelimme mm. siitä miten tulevaisuudessa esim. fysiikan ilmiöitä voitaisiin havainnollistaa virtuaalitodellisuudessa.

blogi2

Tämä oli ensimmäinen kerta kun tutustuimme palvelumuotoiluun. Palvelumuotoilussa tuote suunnitellaan yhdessä kohderyhmän kanssa. Työskentelytapa oli uutta meille, ja voisimme nähdä itsemme työskentelevän tällä tavalla myös tulevaisuudessa. Odotamme innolla seuraavia suunnittelun vaiheita!

Felix, Perttu ja Iivo